ကိုသာဒိန် နန့် သားချေအတွက် သာဓက

တီဗွီမှာ လက်ဝှေ့ပွဲ ကြည့်ကောင်းနိန်တုန်း သားအငယ်ဆုံးကောင် လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ် ကိုင်ပနာ ...

"ပါပါ၊ ပါပါ။ အေနိန့် သားချေရို့ ဆရာမက " အလားအလာ ရှိရေ - Potential " ဆိုရေ စာလုံးနန့် " လက်တွိအစစ်အမှန် - Realistic " ဆိုရေ စာလုံး နှစ်လုံး အဓိပ္ပာယ်ကို သင်ပီးပါရေ။ ဆရာမ ရှင်းပြစွာကို သားချေ ကောင်းကောင်း နားမလည်ပါ။ သားချေကို သာဓက တခုလောက် ပြောပြပါ၊ ပါပါ။" လို့ ပြောဗျာလ် အနားကို ကတ်ပါလတ်တေ။

အေကောင်က ထုံးစံအတိုင်း အဖြေ မရမချင်း အနားက ခွာဖို့ မဟုတ်ဆိုစွာ သိလိုက်တေ။

ယင်းအတွက်နန့် လက်ဝှေ့ပွဲ မလွှတ်လားအောင် "သားချေ။ သားချေ မေးခွန်းကို ပါပါ မဖြေခင်၊ အယင်ဆုံး သားချေ မေမေနန့် ကိုကို မမရို့ကို "မင်းသား ဘြတ်ပဲ့က ဒေါ်လာ တသန်းပီးမေ။ သူနန့် တည လိုက်အိပ်ဖို့လား။" လို့ မိန်းကေ ဇာပိုင် ဖြေကတ်ဖို့လဲလို့ အယင်ဆုံး လားမိန်းလိုက်။ ဗြီးကေ ပါပါ သာဓက တခု ပြောပြမေ။" လို့ ပြောပနာ စကားအတိုချေနန့် အယင်ဆုံး လမ်းကြောင်း လွှဲပီးလိုက်တေ။

သားချေက နောက်မှာ မဂိုက်တိုက်နိန်ရေ အမိသယ်နားကို လားပနာ "မေမေ၊ မင်းသား ဘြတ်ပဲ့က မေမေကို ဒေါ်လာ တသန်း ပီးမေ။ သူနန့် တည လိုက်အိပ်ဖို့လားလို့ မိန်းကေ၊ မေမေ ဇာပိုင် အဖြေပီးဖို့လဲ။" လို့ ကပ်မိန်းသံ ကြားလိုက်တေ။

"ရှူး.... တတိုးချေ သားချေ။ ပါပါ ကြားလားမေ။ မင်းသား ဘြတ်ပဲ့က ပီးဖို့စွာလား။ သားချေ စဉ်းစားကြည့်။ မေမေမှာ၊ သားချေ၊ ကိုကို၊ မမရို့ကို ကျောင်းထားဖို့ ဖေ့သာ အများကြီး လိုသိမ့်ရေလေ။ ယင်းပိုင် တညဉ့်တည်းနန့် ဒေါ်လာ တသန်း ရဖို့ဆိုကေ အိပ်ဖို့နန့်ရာ သားချေ။" လို့ တတိုးချေ ပြန်ဖြေသံကို ကြားလိုက်တေ။

တနားနိန်မှာ "မင်းသား ဘြတ်ပဲ့က။ ဟုတ်လာ၊ မောင်ချေ။ ဇာအတွက် မအိပ်ဘဲနိန်ဖို့လဲ။ အပို တလလောက်တောင် အိပ်ပီးလိုက်ဖို့သိမ့်။" လို့ အေးမ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူက ဇလုပ်သံနန့် အခန်းထဲက အော်ပြောသံ ကြားလိုက်တေ။

အရာ အိမ်ရှိ ဝရံတာဖက်က "ဒေါ်လာ တသန်းဆိုစွာ တဘဝလုံး သုံးဖို့အတွက် လုံလောက်တေ ဖေ့သာလေ ဝေ၊ ညီချေ။ တသက်လုံး ရှာဖို့စွာထက်၊ တညတည်းနန့် ရဖို့ဆိုကေ၊ ကိုကိုကလည်း အိပ်ဖို့နန့်ရာ။" လို့ ဖြေသံ ကြားလိုက်တေ။

မကြာလိုက်။ "ပါပါ၊ ပါပါ။ မေမေ၊ မမ၊ ကိုကို၊ အားလုံသူက ဒေါ်လာတသန်းဆိုကေ အိပ်ကတ်ဖို့ပါလတ်။" လို့ ပြောပနာ သားအငယ်ကောင် အနားကို ဗြီးပါလတ်ပြန်ရေ။

သားချေကို ရင်ခွင်ထဲမှာ ဆွဲထိုင် ခိုင်းယင်း "အေ အဂုဆိုကေ သားချေကို ပါပါ ကောင်းကောင်း သာဓကတခု ပီးလို့ရဗျာလ်။ အလားအလာ ရှိရေ - Potential ဆိုစွာက မေမေ၊ မမ၊ ကိုကိုရို့က ဒေါ်လာ တသန်းအတွက် အားလုံး အိပ်ကတ်ဖို့ ဆိုရေအတွက် ပါပါရို့ မိသားစုမှာ ဒေါ်လာ သုံးသန်း ဝင်နိုင်ရေ အလားအလာ ရှိရေ - Potential ရှိရေ။ လက်တွိအစစ်အမှန် - Realistic ဆိုစွာက လက်တွိမှာ ပါပါရို့ အိမ်မှာ စာရိတ္တ မခိုင်ရေ ကြက်မ နှစ်ကောင်နန့် ဂန်ဒူးတကောင် ရှိရေလို့ အဓိပ္ပာယ် ရ ...."

"ဘုန်း" .... ပပူနနွီး ခေါက်ဗြီးသား ဒယောတထည် ဂေါင်းထက်ကို ကျပါလတ်တေ။

 

စံဂိုးအောင်

© 2017 Arakan Online