ဘုရားသခင် ပီးရေ အချိန်

ဘုရားသခင် ပီးရေ အချိန်

လူတယောက် ကကောင်း မြင့်ရေ တောင်ထိပ် တခုသို့ တက်ပနာ ဘုရားသခင်နန့် စကားပြောရေ။

"ဘုရားသခင်၊ ကျွန်တော်မျိုးရို့ ပိုင်ဆိုင်ရေ နှစ်ပေါင်းတသန်း အချိန်စွာ ဘုရားသခင်အတွက် ဇာလောက်အချိန်နန့် ညီမျှပါလေ။"

ဘုရားသခင်က "အချိန် ၁ မိနစ်" လို့ မဆိုင်းမတွ ပြန်ဖြေရေ။

"ယပိုင်ဆိုကေ ကျွန်တော်မျိုးရို့ ပိုင်ဆိုင်ရေ ငွေသားတသန်း တန်ဖိုးဘာဝါ။" 

"ဖေ့သာ ၁ ပြား" လို့ ဘုရားသခင်က ပြန်ဖြေပြန်ရေ။

"ယင်းပိုင်ဆိုကေ ဘုရားသခင်၊ ကျွန်တော်မျိုးကို ဖေ့သာ ၁ ပြားလောက် မစပီးပါ။"

"တခုလည်း မပူကဲ့။ ယာ အချိန် ၁ မိနစ် ယူ။" ဆိုပနာ ဘုရားသခင်က ချက်ချင်း ပြန်ပီးလိုက်တေ။

 

စံဂိုးအောင်

© 2017 Arakan Online