ကိုလိုနဲလ် ဟာ့တ်လန်း ဆန်ဒါးစ် Colonel Hartland Sanders | ကန်တူကီ ကြက်ကျော် Kentucky Fried Chicken

ကိုလိုနဲလ် ဟာ့တ်လန်း ဆန်ဒါးစ် Colonel Hartland Sanders | ကန်တူကီ ကြက်ကျော် Kentucky Fried Chickenတခါက အိမ်ချေတလုံး၊ ကားစုတ်ချေတစီးနန့် ဝါဂျီးတယောက်စွာ အစိုးရပီးရေ လူမှုထောက်ပံ့ရေး ဖေ့သာ ၉၉ ဒေါ်လာတည်းနန့် ဆဆင်းရရဲ ကကျပ်တတည်း နိန်ရရေ။

အသက် ၆၅ နှစ် အရောက်မှာ တခုခု ပြောင်းလဲအောင် လုပ်ဖို့ ဆိုပနာ ဆုံးဖြတ်လိုက်တေ။ သူ ဇာလုပ်နိုင်လဲဆိုစွာ သုံးသပ်ကြည့်ရေ။ သငယ်ချင်းတိက သူ့ ကြက်ကျော် ဖော်မြူလာစွာ အကောင်းဆုံးလို့ ဝိုင်းဝန်း ထောက်ခံကတ်တေ။ ယင်းအတွက်နန့် အေကြက်ကျော် ဖော်မြူလာစွာ သူ့အတွက် ပြောင်းလဲဖို့ အကောင်းဆုံး သော့ချက်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တေ။

ကန်တူကီက ထွက်လာပနာ တမြို့ဝင် တမြို့ထွက်နန့် သူ့ကြက်ကျော် ဖော်မြူလာကို ရောင်းဖို့ ကြိုးစားရေ။ တွိသမျှ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တိကို သူ့မှာ လျှာရှည်တမျှောမျှော ကျဇီရေ ကြက်ကျော် ဖော်မြူလာ ရှိရေ။ ဖော်မြူလာကို အလကား ယူပနာ စမ်းကြည့်။ ကြက်ကျော် ရောင်းရရေ ဖေ့သာထဲက သူ့ကို ဝီစု တစိချေဇီရာပီး ဆိုပနာ တိုက်တွန်းရေ။ ကကောင်း ကောင်းရေ အခွင့်အရေးပါ။

ယကေလည်း စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်က "No" ဆိုပနာဇီ ငြင်းလွှတ်လိုက်ကတ်ပါရေ။ ယကေလည်း ကိုလိုနဲလ် လက်မလျှော့ပါ။ သူ့ ကြက်ကျော် ဖော်မြူလာစွာ အထူး စပါယ်ရှယ်လို့ ခံယူထားပါရေ။ အကြိမ်ပေါင်း ၁၀၀၉  ကြိမ်တိတိ အငြင်းခံရဗြီးရေ နောက်မှာ ပထမဆုံး "Yes" ဆိုစွာကို သူ ကြားလိုက်ရပါရေ။

ယင်းအချိန်က စပနာ အမေရိကန်တိ စားရေ ကြက်ကျော်ပုံစံစွာ ပြောင်းလဲလားပါရေ။ ကန်တူကီ ကြက်ကျော် ပါ။ KFC လို့ တကဗာလုံးက သိကတ်ပါရေ။

အငြင်းခံရစွာတခုတည်းနန့် တခါလည်း လက်မြှောက် အရှုံး မပီးကတ်ပါကဲ့။ ဖြစ်ဖို့လို့ ကိုယ့်စွာကို အမြဲတမ်း ယုံကြည်ပါ။


စံဂိုးအောင်

© 2017 Arakan Online