အမှားတိုင်းက သင်ယူကတ်ပါ

အမှားတိုင်းက သင်ယူကတ်ပါ

"သောမတ် အက်ဒီဆင်" စွာ လျှပ်စစ်မီးလုံးထဲမှာ မီးဇာ ရဖို့အတွက် ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ကို တခုဗြီးကေ တခု စမ်းကြည့်ခဖူးရေ။

တခု စမ်းလို့ မအောင်မြင်တိုင်း လက်ထောက်တပည့်က "လုပ်သမျှက အချိန်ကုန်စွာရာ အဖတ်တင်ရေ။ တခုလည်း မအောင်မြင်။ ပညာလည်း တခု မရ။" လို့ဇီ အပြစ်တင်ရေ။

အက်ဒီဆင်က စိတ်အား အပြည့်နန့်ဇီ "ငရို့ လုပ်လာစွာ အကြိမ်ပေါင်း၊ ရက်ပေါင်း မနည်းဗျာလ်။ သင်္ခန်းစာပေါင်း အများကြီးလည်း ရထားဗျာလ်။ အခုဆိုကေ လျှပ်စစ်မီးဇာ လုပ်လို့ မရနိုင်ရေ ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ကို သိထားဗျာလ်။" လို့ ပြန်ပြောတတ်တေ။

ရခိုင်သားတိ အမှားတိုင်းက သင်ယူတတ်ကတ်ပါ။

 

စံဂိုးအောင်

© 2017 Arakan Online