Kyaw Win Khaing

အားလုံးကို ကြိုဆိုပါရေ။

()

About me

ဘဝကို တိုးတက်ချင်လို့ အမျိုးမျိုး ရုန်းကန်ကြိုးစားယင်း နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အနိန်များလားရေ။ ယကေလည်း ကိုယ့် မွီးရပ်မြေကို တခါလည်း မမိ။ ကိုယ့် မွီးရပ်မြေက ညီအကို မောင်နှမတိကို တတ်နိုင်သလောက် ဇာပိုင် ကူညီရဖို့လဲလို့ အမြဲတမ်း စဉ်းစားနိန်ပနာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး အစရှိစွာတိမှာ လူအား၊ ငွေအား၊ ဉာဏအား အမြဲတမ်း ကူညီပီးရေ။ ယကေလည်း  အားမရ။ အေထက်မက ကူညီပီးချင်ရေ။ 

Brief description: ရခိုင်ညီအကိုမောင်နှမရို့ အကူအညီလိုကေ အေနိန်ရာမှာ စာပို့ထားခပါ။
Contact emailkwkhaing@gmail.com
Twitter username: @KWKhaing

Message board

Friends

Files

The Wire

    • Kyaw Win Khaing
      By Kyaw Win Khaing
      အားလုံးကို ကြိုဆိုပါရေ။

    Activity