Desktop Computer တလုံးမှာ ပါရေ အစိတ်အပိုင်းတိ
Motherboard တခုမှာ ပါရေ အစိတ်အပိုင်းတိ
Desktop Computer နောက်ဖက်မှာ ဆက်ရဖို့ စွာတိ
Computer မှာ တခုခုနန့် ချိတ်ဆက်တေ နိန်ရာကို Port လို့ ခေါ်ပနာ ချိတ်ဆက်တေ အမျိုးအစားကို လိုက်ပနာ နာမေ အမျိုးမျိုးခေါ်ပုံ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here