Hydroponics ကို အများ နားလည်အောင် ရီပေါ်ပင် စိုက်နည်း လို့ နာမေပီးထားပါရေ။ အမှန်တကယ်လည်း ရီထက်မှာ ပေါ်ပနာ စိုက်တေနည်းပညာ ဖြစ်လို့ပါ။

ရီပေါ်ပင် စိုက်နည်း အခြေခံသဘောတရားကို အောက်မှာ ပြထားပါရေ။

အခြေခံ ရီပေါ်ပင် စိုက်နည်း လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါရေ။

ရီပေါ်ပင် စိုက်နည်း အားသာချက် ၅ ချက်ကို အောက်မှာ ပြထားပါရေ။

ရီပေါ်ပင် စိုက်နည်း ၆ နည်းနန့် စိုက်သင့်ရေ အပင်မျိုးတိကို အောက်မှာ ပြထားပါရေ။

အပင် အမျိုးအစားအလိုက် EC (Electrical Conductivity) လို့ခေါ်ရေ ရီထဲမှာ ဆားဓါတ်ပါဝင်ရဖို့နှုန်းထား နန့် pH လို့ ခေါ်ရေ Acid နန့် Alkaline ရို့ ပါဝင်ရဖို့ နှုန်းထားတိကို အောက်က ဇယားမှာ ကြည့်နိုင်ပါရေ။ (နောက်ပိုင်း EC နန့် pH ကို ဇာပစ္စည်းတိ ထည့်ပနာ ချိန်ဆနိုင်လေဆိုစွာ ရွီးပီးပါမေ။)

လူများ တိုင်းပြည်တိမှာ ရီပေါ်ပင် စိုက်ပုံစိုက်နည်းတိကို အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါရေ။ ရီပေါ်ပင်တိ စိုက်တေ ရုံကို ရီပေါ်ပင် စက်ရုံလို့ ခေါ်ကတ်ပါရေ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ရီပေါ်ပင် စက်ရုံတိက ထွက်တေ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံ တန်ဖိုးစွာ ဒေါ်လာ ၁.၉၇ ဘီလီယံ ရှိလာဖို့လို့ ဆိုပါရေ။ ကိုင်း ရခိုင်သားတိ စပြင်ကတ်ပါဖိ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here